OFERTA SPECJALNA


Wiślane Tarasy
ul. Grzegórzecka 67C/U11
31-559 Kraków – Śródmieście


Kontakt
Rejestracja: +48 12 315 50 90
Telefon: +48 570 552 055
Telefon: +48 570 052 055
Telefon: +48 570 002 055


Intima Clinic © 2017

Biopsja cienkoigłowa guzków tarczycy

Biopsja cienkoigłowa guzków tarczycy

Guzki tarczycy to jedna z najczęstszych zmian tego gruczołu, z którymi pacjenci zgłaszają się do lekarza pierwszego kontaktu lub endokrynologa. Niektóre ze zmian wymagają jedynie obserwacji, a te, które w wywiadzie, badaniu palpacyjnym lub obrazie budzą wątpliwości, są podstawą do dalszej diagnostyki.

 

Jedną ze specjalistycznych metod badania, odgrywającą ważną rolę w diagnostyce chorób nowotworowych tarczycy jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa. Dzięki małej inwazyjności badanie to daje możliwość precyzyjnie określić charakter guzka.

Zalecenie przed zabiegiem

Przed biopsją guzków tarczycy nie ma potrzeby odstawiania przyjmowanych leków. Możliwe natomiast jest, że lekarz zaleci pacjentowi, aby w dniu badania nie przyjmował leków rozrzedzających krew.

Przebieg zabiegu

Biopsja guzków tarczycy przeprowadzana jest w gabinecie lekarskim pod kontrolą aparatury USG, co umożliwia odpowiednie zlokalizowanie zmian. W trakcie badania pacjent jest w pozycji leżącej, z wyeksponowaną szyją. Lekarz izoluje miejsce nakłucia od reszty powierzchni skóry papierową płachtą i oczyszcza je, a następnie podaje znieczulenie miejscowe nasiękowe.

Badanie polega na wprowadzeniu cienkiej igły do guzka tarczycy. Na czas pobierania tkanek pacjent proszony jest o wstrzymanie powietrza – to konieczne, aby zminimalizować ruchy tarczycy. W trakcie wyjmowania igły i tuż po, okolice szyi są uciskane – pozwala to zminimalizować krwawienie.

Ta procedura powtarzana jest cztero-sześciokrotnie, aby możliwe było uzyskanie odpowiedniej ilości materiału do badania. Po zakończeniu wkłuć, szyja uciskana jest jeszcze przez kilka minut, aby lekarz mógł upewnić się, że nie wystąpi krwawienie i znaczna opuchlizna. Cały zabieg trwa około 15-20 minut.

Zalecenie po zabiegu

Zazwyczaj przez kilka godzin w okolicy wkłucia biopsji pacjent odczuwa pewien dyskomfort. Większość odnotowuje niewielkie krwawienie lub puchnięcie. Wśród niepożądanych następstw zabiegu mogą wystąpić: krwawienie, infekcje i powstanie torbieli, jednak komplikacje te należą do rzadkości. Jakkolwiek konieczne jest poinformowania lekarza, jeśli któraś z nich wystąpi.

Pobrana tkanka badana jest przez patologa, który ocenia, czy ilość materiału jest wystarczająca do badania, a następnie klasyfikuje tkanki. Wyniki badań dostępne są po około 7 dniach. Wtedy też lekarz określa dalsze leczenie i informuje pacjenta o zaleceniach.

Informacje dodatkowe

Kliknij i dowiedz się więcej

Wczesne rozpoznanie nowotworu złośliwego tarczycy ma istotny wpływ na przebieg leczenia, bowiem umożliwia skuteczną walkę z chorobą.
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (BACC, BAC) to prosta i bezpieczna procedura, polegająca na pobraniu materiału komórkowego z guzka tarczycy za pomocą bardzo cienkiej igły (od 0,4 do 0,6 mm) pod kontrolą USG. Badanie to jest wskazane, jeśli w przebiegu badania ultrasonograficznego wykryto guzki o średnicy przekraczającej 1 cm lub mniejsze – u osób, które poddawane były napromieniowaniu szyi lub głowy, bądź występował u nich w rodzinie rak tarczycy.

Wskazaniem do wykonania cienkoigłowej biopsji tarczycy są także szybko rosnące guzki o twardej konsystencji, przy jednoczesnym powiększeniu węzłów chłonnych. Badanie USG pozwala wyodrębnić zmiany spełniające kryteria ryzyka złośliwości – wątpliwości mogą wzbudzać zmiany hipoechogeniczne o nieregularnej budowie, mikrozwapnienia, a także podwyższony przepływ krwi w zmianie. Cechy te są wskazaniem do przeprowadzenia biopsji tarczycy.

Biopsja cienkoigłowa nie zawsze jest zalecana, na przykład u osób z nadczynnością tarczycy, ponieważ istnieje małe ryzyko wystąpienia raka.

Małoinwazyjne leczenie guzków tarczycy

Jeżeli lekarz ma pewność, że u danego pacjenta guzków nie ma zbyt wiele, a także, gdy wykluczone zostały nowotwory złośliwe tarczycy, możliwe jest zastosowanie skutecznej iniekcyjnej metody leczenia guzków.

 

Polega ona na przezskórnym podaniu etanolu o stężeniu odpowiednio dobranym do wielkości guzka tarczycy. Po podaniu leku przez wstrzyknięcie, chora tkanka ulega zniszczeniu, czego następstwem jest zaprzestanie produkcji hormonów przez zmiany hormonalnie czynne. Jest to skuteczna forma zapobiegania wtórnemu wzrostowi guzka.

Metoda najczęściej stosowana jest u pacjentów, u których zdiagnozowano pojedynczy guzek lub gdy jest ich w gruczole niewiele – wtedy iniekcji podawany jest największy z nich. W przypadku stosowania leczenia guzków etanolem, dobre efekty leczenia odnotowywane są u 4/5 pacjentów mu poddawanych, nawet jeśli guzki zostały wcześniej ocenione jako niewrażliwe na radiojod (J131).

 

Następstwem tego zabiegu jest możliwość wstrzymania terapii hormonem tarczycy, co pozwala dodatkowo ocenić ten zabieg jako poprawiający komfort życia w stosunku do leczenia operacyjnego i radiojodu (brak blizn, brak efektów ubocznych, możliwość odstawienia leków).

Bezoperacyjne leczenie guzków jest metodą bardzo bezpieczną dzięki swojej małej inwazyjności. Dzięki precyzji działania możliwej przy jednoczesnej kontroli aparaturą USG, metoda ta jest wysoce skuteczna. Brak nieestetycznej blizny na szyi oraz błyskawiczne efekty kosmetyczne przy widocznych guzach to ostateczne argumenty przemawiające za tą metodą.

Słowa kluczowe:

biopsja tarczycy kraków, biopsja cienkoigłowa tarczycy, guzki tarczycy, diagnostyka tarczycy kraków

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE:

+48 12 315 50 90
Rejestracja online