lek. med. Daniel Glanowski

Ginekolog i położnik

_

Rejestracja online:

_
Zamów rozmowę
O mnie

Absolwent Collegium Medicum UJ w Krakowie. Starszy asystent Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Onkologią Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. W 2008r uzyskał tytuł specjalisty z zakresu ginekologii i położnictwa, a w 2017r tytuł specjalisty z zakresu ginekologii onkologicznej. Zdobywał doświadczenie zawodowe w macierzystym ośrodku oraz Klinice Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Krakowie.

 

Zajmuje się opieką ginekologiczną i położniczą. Jest doświadczonym ultrasonografistą. Specjalizuje się w konwencjonalnych i endoskopowych zbiegach operacyjnych z zakresu ginekologii i onkologii. Szczególną uwagę zwraca na proces samokształcenia oraz ciągłego pogłębiania wiedzy czego wyrazem jest udział w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach potwierdzonych certyfikatami.

SPECJALIZACJE

  • Położnictwo i ginekologia
  • Ginekologia onkologiczna
Leczone choroby
Oceń lekarza

Oceń lekarza