Biopsja cienkoigłowa

guzków tarczycy

_

Twój problem

Guzki tarczycy to jedna z najczęstszych zmian tego gruczołu. Pacjenci zgłaszają się z nimi do lekarza pierwszego kontaktu lub endokrynologa. Niektóre ze zmian wymagają jedynie obserwacji, a inne, które w wywiadzie, badaniu palpacyjnym lub obrazie budzą wątpliwości, są podstawą do dalszej diagnostyki.

Poznaj szczegóły zabiegu

Wykorzystywane metody leczenia

Jedną ze specjalistycznych metod badania odgrywającą ważną rolę w diagnostyce chorób nowotworowych tarczycy, jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC). Dzięki małej inwazyjności badanie to pozwala precyzyjnie określić charakter zmiany.

Przebieg leczenia

Biopsja cienkoigłowa jest jedną z metod pobierania materiału biologicznego z tkanek podejrzewanych o zmiany chorobowe. Polega na pobraniu zawiesiny komórek wraz z płynem międzykomórkowym z badanej zmiany poprzez wkłucie cienką igłą i zassanie ich strzykawką. 

 

Od pacjenta pobierane są jedynie komórki, a nie wycinki tkanek. W trakcie badania patomorfolog ocenia ich wygląd, bez oceny struktury tkanki. Biopsję cienkoigłową wykonuje się w Intima Clinic pod kontrolą USG. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne pobranie materiału nawet z niewielkich zmian. Z racji tego, że przy badaniu używa się cienkich igieł, wykonuje się je bez znieczulenia.

 

Biopsja cienkoigłowa to proste i szybkie badanie (trwa około 15-20 minut), któremu zwykle nie towarzyszą powikłania. Przez kilka godzin po zabiegu w okolicy wkłucia pacjent może jedynie odczuwać pewien dyskomfort.

Wskazania do zabiegu

Wskazaniem do wykonania biopsji cienkoigłowej jest wcześniejsze wykrycie w organizmie pacjenta, najczęściej w wyniku badania fizykalnego lub USG, obecności podejrzanych zmian. Wykorzystywana jest również w diagnostyce zmian ogniskowych tarczycy. Badanie jest wskazane w sytuacji, kiedy chcemy wykluczyć rozwijającego się raka tego narządu. Ze względu na jego mocno unaczyniony charakter tylko małoinwazyjna biopsja cienkoigłowa się do tego celu nadaje.

 

Wskazaniem do przeprowadzania badania są również powiększone węzły chłonne szyi oraz przytarczyce, a więc gruczoły odpowiedzialne za gospodarkę wapniową (umiejscowione tuż obok tarczycy, ewentualnie w nią wtopione).

 

Badanie jest wykorzystywane również do odbarczania dużych, objawowych torbieli w piersiach (w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych po odessaniu z nich płynu) oraz do diagnostyki różnicowej między torbielami a niepodejrzanymi gruczolakowłókniakami.

 

Kolejnym uzasadnieniem, dla którego w Intima Clinic przeprowadzamy biopsję cienkoigłową, jest pobieranie materiału z węzłów chłonnych w przypadku podejrzenia przerzutów nowotworu złośliwego piersi.

Przeciwwskazania do zabiegu

Przeciwwskazaniami do zabiegu są:

  • zaburzenia funkcjonowania układu krzepnięcia (np. hemofilia);
  • zażywanie przez pacjenta przeciwzakrzepowych leków doustnych.