USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH

Szyi, dołów pachowych oraz pachwin, pozaotrzewnowych

_

Twój problem

Węzły chłonne rozmieszczone są w różnych obszarach ciała człowieka i wchodzą w skład układu limfatycznego. Najwięcej znajduje się w dołach pachowych, na szyi, w okolicach pachwin, za uszami oraz pod żuchwą. Pełnią funkcję obronną (filtrują i wytwarzają przeciwciała). Zmiany w ich wielkości mogą świadczyć o toczącej się w organizmie infekcji, ale również mogą być objawem nowotworu, dlatego wymagają dokładniejszej diagnostyki, zwłaszcza jeśli towarzyszy im tkliwość, ból, zaczerwienienie oraz obrzęk okolicy, w której występują. Wyczucie w ich obszarze zgrubień również jest wskazaniem, jednak część węzłów znajduje się w tkankach głębokich, dlatego nie zawsze można ocenić ich wielkość podczas badania palpacyjnego.

 

Badanie USG węzłów chłonnych umożliwia ich dokładane zobrazowanie na monitorze, a przez to ocenę ich wielkości i struktury oraz wykrycie ewentualnych zmian. To podstawowa forma diagnostyczna, pozwalająca na odróżnienie stanów fizjologicznych od zapalnych oraz od zmian nowotworowych, przerzutowych, chłoniakowych czy ziarniczych. W badaniach USG węzłów chłonnych wykorzystujmy również  technikę dopplerowską, umożliwiającą ocenę jego unaczynienia.

 

Badanie jest całkowicie bezbolesne, nieinwazyjne i można je powtarzać wielokrotnie. Trwa kilkanaście minut. Nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać. Pacjent zajmuje pozycję leżącą podczas jego wykonywania. Skóra jest pokrywana specjalnym żelem, a następnie jest do niej przykładana głowica, którą lekarz przesuwa w obrębie badanego obszaru. W tym samym czasie na monitorze pojawia się obraz. Jeśli odbiega on od normy i wskazuje na stan chorobowy, pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę np. biopsję lub tomografię.