USG PIERSI

_

Badanie USG piersi jest jedną z podstawowych metod profilaktyki raka piersi, które powinna regularnie wykonywać każda Kobieta. Pozwala ono obrazować strukturę tkanki gruczołów piersiowych i diagnozować zmiany nowotworowe – zarówno łagodne jak i złośliwe.

 

Zaleca się, aby każda Kobieta po 30 roku życia profilaktycznie, raz w roku, wykonała USG piersi. Systematyczne wykonywanie badań piersi, w tym USG piersi, jest szczególnie ważne w przypadku obciążonego wywiadu rodzinnego. Wówczas Pacjentka jest kierowana przez lekarza na indywidualną drogę postępowania profilaktycznego (ważne jest, aby wykonała również badania genetyczne BRCA1 i BRCA2, aby potwierdzić lub wykluczyć mutację genów odpowiedzialnych za powstawanie nie tylko raka piersi, ale również raka jajnika). Wskazaniem do jak najszybszego wykonania USG piersi jest również zaobserwowanie u siebie w wyniku samobadania piersi niepokojących symptomów np. nagle pojawiających się asymetrii piersi, zgrubień, stwardnień, guzków, zaciągnięć skóry, zaciągnięć brodawki sutkowej, pojawienia się wycieku z brodawki sutkowej, zmiany koloru otoczki brodawki sutkowej lub odczuwanie bólu w obrębie piersi. Takie palpacyjne samobadanie należy wykonywać co miesiąc, koniecznie pod koniec miesiączki lub od razu po niej (między 5 a 12 dniem cyklu). Nie należy wykonywać badania palpacyjnego piersi przed miesiączką, ponieważ często daje ono fałszywie dodatni wynik.

  

Badanie USG piersi jest poprzedzone krótkim wywiadem lekarskim, który dotyczy przede wszystkim pytań o termin ostatniej miesiączki, o historię rozrodczą Kobiety, o to czy Pacjentka karmiła piersią, o rodzaj ewentualnie stosowanej przez nią antykoncepcji oraz czy w jej rodzinie występował rak piersi, rak jajników lub rak jelita grubego, a także czy miała przeprowadzane operacje piersi lub czy wystąpił u niej, jakiś uraz piersi. Warto pamiętać o przygotowaniu na wizytę ostatniego wyniku badania USG piersi, MRI, MRTG.

 

Pacjentka następnie proszona jest o zdjęcie górnej części odzieży i bielizny, tak aby lekarz wykonujący USG miał swobodny dostęp do jej klatki piersiowej i dołów pachowych. Lekarz w pierwszym kroku wykonuje badanie palpacyjne, oceniając każdy kwadrant piersi wraz z dołami pachowymi i brodawką sutkową. W ten sposób sprawdza strukturę tkanki, a także wygląd skóry. 

 

Następnie wykonywane jest badanie USG piersi, które odbywa się w pozycji leżącej. Pacjentka ma uniesione i oparte za głową ręce. Badane części ciała pokrywane są specjalnym żelem ułatwiającym przewodzenie fal ultrasonograficznych. Samo USG polega na przesuwaniu w obrębie gruczołów piersiowych i dołów pachowych specjalnej głowicy, która wysyła w ich głąb fale ultradźwiękowe. Dzięki nim na ekranie monitora, na żywo obserwowana jest struktura badanych tkanek.   

 

Badanie jest całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne. Trwa ok. 15 minut. Najlepiej jest je wykonywać między 5 a 12 dniem cyklu. Bez przeszkód można je przeprowadzać u Kobiet po operacjach piersi, w tym po wszczepieniu implantów, także u kobiet w ciąży czy karmiących piersią. Co ciekawe zdarzają się przypadki wykonywania badań USG u mężczyzn z rakiem piersi oraz ginekomastią, czyli schorzeniem polegającym na przeroście gruczołu piersiowego.

 

W przypadku wykrycia w wyniku badania USG zmian, lekarz kwalifikuje je według 6-stopniowej skali BIRADS do odpowiedniej grupy. Na tej podstawie decyduje, jaką dalszą drogę postępowania przyjąć. Jeśli są to zmiany o charakterze podejrzanym, lekarz kieruje Pacjentkę na kolejne badania diagnostyczne, zlecając wykonanie mammografii lub biopsji gruboigłowej piersi. 

 

Czułość badania waha się między 75-90 proc. Wynika to min. z budowy, wielkości piersi, występowania blizn  pooperacyjnych. Czułość badania jest mniejsza w okresie laktacji. 

 

W Intima Clinic bardzo dbamy o tego typu profilaktykę, edukujemy i nakłaniamy do niej wszystkie nasze Pacjentki, jednocześnie uczulając, że rak piersi zdiagnozowany we wczesnym etapie rozwoju jest uleczalny i daje dobre rokowania.

Czytaj dalej