Coraz więcej Polek rezygnuje z porodu naturalnego na rzecz cesarskiego cięcia. Szacuje się, że od 1999 roku liczba ta się podwoiła – obecnie „cesarkę” wykonuje się w przypadku 37% matek. Cesarskie cięcie na żądanie staje się popularne ze względu na strach przed bólem i komplikacjami związanymi z porodem „siłami natury”. Jednak należy pamiętać, że zabieg operacyjny także nie jest całkowicie bezpieczny dla matki i dziecka. O wskazaniach do zabiegu i ryzyku związanym z cesarskim cięciem opowiada ginekolog, lek. med. Tomasz Basta.

 

Zalety i wady cesarskiego cięcia
Wiele kobiet decyduje się na cesarskie cięcie ze względu na jego terminowość, brak konieczności nacinania krocza, przez co wygląd narządów rodnych nie ulega zmianie, a także brak wielu problemów poporodowych, obejmujących choćby nietrzymanie moczu. Co więcej, dzięki cesarskiemu cięciu zmniejsza się ryzyko niedotlenienia lub zmęczenia dziecka, a także skróceniu ulega czas trwania porodu.

Należy jednak pamiętać, że po zabiegu operacyjnym kobieta może mieć mniej siły, co utrudnia zajmowanie się dzieckiem, oraz odczuwać ból w okolicy rany. W wyniku cesarskiego cięcia dojść może do infekcji błon śluzowych macicy lub rany, a także zwiększenia szoku porodowego u noworodka. Jeżeli kobiecie podano znieczulenie, pojawić się mogą mdłości i wymioty. Po zabiegu w kolejną ciążę zajść można dopiero po zagojeniu się blizn, czyli po około 12 miesiącach.

 

Możliwe komplikacje po cesarskim cięciu
– W obecnych czasach cięcie cesarskie jest czymś tak popularnym i oczywistym, że wiele kobiet zapomina, że jest to normalny zabieg operacyjny, który niesie ze sobą ryzyko powikłań śródoperacyjnych, jak każda inna operacja – mówi lekarz. Obejmują one krwotoki, uszkodzenia pęcherza moczowego, powikłania anestezjologiczne, zrosty pooperacyjne, endometriozę w bliźnie, problemy z gojeniem się rany skóry, rozejście się blizny macicy lub powłok brzusznych, a także niewłaściwe zrośnięcie ściany macicy. – Te powikłania mogą skutkować problemami przy kolejnych ciążach i cięciach cesarskich lub prowadzić do niepłodności wtórnej – dodaje specjalista. Jak podkreśla, zrosty pooperacyjne powstające w jamie brzusznej mogą stanowić przeszkodę przy kolejnych zabiegach i przyczyniać się do powikłań.

Zdaniem ginekologa cesarskie cięcie może być problematyczne także dla dziecka, w szczególności, gdy ma miejsce przed samoistną akcją porodową. W sytuacji takiej często mamy do czynienia z wcześniactwem i słabą adaptacją dziecka do życia poza matczynym łonem. – Akt porodu drogami i siłami natury został tak zaprojektowany nie bez powodu, każdy jego element jest odpowiedzialny za przystosowanie dziecka do przyjścia na świat, na przykład poprzez odpowiednie rozprężenie płuc i zmiany w układzie krążenia, nabycie i stymulację układu odpornościowego oraz wiele innych procesów endokrynologicznych zachodzących w organizmie noworodka – podaje lek. med. Tomasz Basta.

W ostatnim czasie liczne badania potwierdziły, że poród naturalny niesie mniej komplikacji niż cesarskie cięcie. Dowiedziono na przykład, że dzieci przychodzące na świat w wyniku zabiegu operacyjnego częściej doświadczają alergii i astmy.

 

Wskazania do cesarskiego cięcia
– Cięcie cesarskie powinno być wykonane na podstawie wskazań medycznych, które jasno przedstawiają sytuacje uniemożliwiające poród naturalny, lub wskazań opartych na dużym prawdopodobieństwie wystąpienia powikłań u noworodka lub matki podczas porodu naturalnego – zaznacza ekspert. Najczęściej zabieg przeprowadza się w przypadku groźby zamartwicy wewnątrzmacicznej płodu, spowodowanej niedotlenieniem.

Wśród wskazań położniczych do cesarskiego cięcia wymienia się niewłaściwe położenie płodu lub nieodpowiednie ułożenie główki względem kanału rodnego, nieudaną próbę porodu naturalnego u kobiety, która we wcześniejszej ciąży poddana została cięciu, zbyt wąską macicę uniemożliwiającą poród naturalny, łożysko przodujące, zbyt dużą masę płodu, guza macicy czy niektóre choroby matki – neurologiczne, psychiatryczne, układu kostno-stawowego, serca, oczu i płuc. Zabieg przeprowadza się także, gdy miejsce ma poród przedwczesny, poród naturalny może być niebezpieczny dla dziecka, występuje ryzyko wypadnięcia pępowiny, tętno płodu jest zbyt wolne, następuje przedwczesne odklejenie łożyska lub podejrzewa się krwotok wewnętrzny. Niewskazane jest wykonywanie cesarskiego cięcia wyłącznie dla wygody matki lub z powodu strachu przed bólem.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.